Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trang Điều Khoản Sử Dụng của Uuc.edu.vn. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Uuc.edu.vn, bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sử dụng được mô tả dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Bản Quyền: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các tài liệu khác, đều thuộc bản quyền của Uuc.edu.vn hoặc được cấp phép sử dụng. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm bản quyền.

3. Trách Nhiệm Người Dùng: Người sử dụng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện dưới tên của họ trên trang web. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật hoặc gây hại đến trang web, người khác hoặc dữ liệu của người khác.

4. Bảo Mật Tài Khoản: Nếu có tài khoản trên trang web, bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình. Đừng chia sẻ thông tin này với người khác và thông báo ngay lập tức nếu bạn phát hiện bất kỳ sự xâm phạm nào đối với tài khoản của mình.

5. Liên Kết Bên Thứ Ba: Trang web có thể chứa liên kết đến trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của những trang web này. Việc truy cập các liên kết này là do sự chấp nhận tự nguyện của bạn.

6. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng này mà không cần bất kỳ thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những điều khoản mới.

7. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi về Điều Khoản Sử Dụng, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Uuc.edu.vn. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm tích cực khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.