Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3 năm 2023 – 2024

Video violympic toán lớp 3

Đề thi Violympic Toán lớp 3 là một phần của violympic Toán lớp 3 trên mạng, giúp các em học sinh ôn tập trước các kỹ năng làm bài thi. Dưới đây là bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3 với đủ 19 vòng thi để các em thực hành làm đề thi chuẩn bị cho kì thi chính thức, cùng việc rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 trên mạng hiệu quả. Chúc các em thi tốt!

Bộ đề luyện thi Violympic lớp 3 – 7 vòng

Bộ đề ôn thi Violympic môn Toán Tiếng Việt lớp 3 bao gồm 7 vòng thi khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức hiệu quả.

Nội dung Bộ đề luyện thi Violympic lớp 3 bao gồm:

BÀI 1 – TÌM CẶP BẰNG NHAU

100 – 7213 + 17700 – 300700 + 1002 × 934 + 6540 + 40350 × 5300 + 2003 × 6500200 + 200300 – 1006 + 295 × 66420 + 4010 chục40 × 24 × 715 + 13014530 × 240 : 4 : 55 × 720 + 43 + 13 × 34 × 8200368 – 15932100 + 10920 : 45 × 10 : 543100 – 120 × 2Tám trăm5 × 840 : 25 × 41004 × 2674 – 53215 + 28Một trăm linh ba858 – 7554 × 9 + 281422 × 9 + 72243 × 8185 – 1405 × 935 + 55

Bộ đề luyện thi Violympic lớp 3 – 19 vòng

Đề thi Violympic Toán lớp 3 là đề thi giải toán trên máy tính vì thế mà các em cần làm quen trước với cấu trúc đề thi và phương thức làm bài thi trên máy tính. Cấu trúc của đề thi Violympic toán lớp 3 bao gồm tất cả 19 vòng thi. Mỗi vòng thi sẽ tương ứng với 1 đề thi Violympic khác nhau. Thời gian để hoàn thành một đề thi là 60 phút. Hãy luyện tập thật kỹ các đề của VnDoc nhé, các em chỉ cần ấn vào nút “Tải về” là sẽ lấy được toàn bộ đề thi hay nhất này về.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1

Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần.

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

 1. Điền số thích hợp vào chỗ (…) 139 = 100 + ……. + 9
 2. 5 năm trước bố 46 tuổi. Bố hơn con 28 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?……
 3. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (…) 40 + 200 …… 239
 4. Chị có 9 phong kẹo cao su, biết mỗi phong kẹo có 5 cái kẹo. Chị cho em 8 cái. Hỏi chị còn lại bao nhiêu cái kẹo?…….
 5. Khối lớp 4 có 415 học sinh, khối lớp 3 có 362 học sinh. Hỏi cả 2 khối có bao nhiêu học sinh?………

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé!

 1. 28 + 49 + 15 = ………
 2. 28 : 4 + 79 = ………
 3. 2 × 9 : 3 = ………
 4. 5 × 9 – 16 = ………
 5. Tìm x biết : x – 314 = 572. Trả lời: x = ………
 6. 918 – 304 = ………
 7. 198 + 201 =………
 8. Có bao nhiêu số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324?
  Trả lời: Có ……… số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324.
 9. Tam giác MNP có cạnh MN dài 204cm, cạnh NP dài 365cm, cạnh PM ngắn hơn cạnh NP 55cm. Tính chu vi tam giác MNP.
  Trả lời: …… cm
 10. Tìm x biết: 638 – x = 3 × 7.
  Trả lời: x =…………

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (…)

 1. 400 + 80 + 7 …….. 256 + 241
 2. 302 + 284 …… 433 + 153
 3. 203 + 345 …… 423 + 116
 4. Mai gấp được 115 ngôi sao, Lan gấp được 182 ngôi sao. Hỏi cả 2 bạn gấp được bao nhiêu ngôi sao?……..
 5. Tìm x biết: 585 – x = 168
  Trả lời x = ……………

Bài 3: Cóc vàng tài ba.

 1. 152 là số liền sau của số nào?
  (A. 141, B. 142, C. 151, D. 153)
 2. Số liền trước của số 239 là số nào
  (A. 240, B. 229, C. 238, D. 139)
 3. Số gồm bảy trăm, bốn đơn vị và 2 chục được viết là
  (A. 427, B.247, C.724, D. 742)
 4. Tìm 1 số biết khi lấy số đó chia cho 4 rồi cộng 82 thì được kết quả là 91
  (A. 36, B. 24, C. 32, D. 28)
 5. Khối lớp 3 có 312 học sinh, khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp ba 45 học sinh. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh.
  (A. 365, B. 358, C. 357, D. 359)
 6. Một đội đồng diễn thể dục có 152 nam, 106 nữ. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu người.
  (A. 258, B. 248, C. 208, D. 268)
 7. Bạn Giang sưu tầm được 138 con tem. Bạn Minh sưu tầm được 227 con tem. Vậy cả 2 bạn sưu tầm được số con tem là.
  (A. 351, B. 365, C. 355, D. 361)
 8. Thùng dầu thứ 1 có 287 lít dầu. Thùng dầu thứ 2 có 462 lít dầu. Vậy cả 2 thùng chứa số lít dầu là.
  (A. 649, B. 644, C. 744, D. 749)
 9. Tam giác ABC có cạnh AB dài 242 cm, cạnh BC dài 283 cm, cạnh CA dài 234 cm. Chu vi tam giác ABC là.
  (A. 759cm, B. 779cm, C. 7749cm, D. 769 cm)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Đi tìm kho báu

 1. Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau có thể thay vào vị trí của y sao cho y < 234 là:……..

 2. Mẹ mua 64 kg gạo nếp và 68 kg gạo tẻ. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu kg gạo?……

 3. Tính: 5 × 9 + 345 = ………

 4. Lan mua 4 phong kẹo cao su, mỗi phong có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm Lan 3 cái kẹo cao su nữa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo cao su?…….

 5. Việt có 65 viên bi, Việt cho Nam 12 viên sau đó Việt cho Hùng 15 viên. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu viên bi?……..

 6. Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !

 7. 28 : 4 + 79 = ………

 8. 2 × 9 : 3 = ………

 9. 5 × 9 – 16 = ………

 10. Tìm x biết : x – 314 = 572 .Trả lời: x = ………

 11. 918 – 304 = ………

 12. 198 + 201 =………

 13. Có bao nhiêu số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324?
  Trả lời: Có ……… số chẵn liên tiếp từ 312 đến 324.

 14. Tam giác MNP có cạnh MN dài 204cm, cạnh NP dài 365cm, cạnh PM ngắn hơn cạnh NP 55cm. Tính chu vi tam giác MNP.
  Trả lời:…… cm

 15. Tìm x biết : 638 – x = 3 × 7.
  Trả lời: x =…………

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4

Bài 1: Khỉ con thông thái. Nối các ô có giá trị bằng nhau:

Đề thi Violympic Toán lớp 3

Bài 2: Vượt chướng ngại vật.

 1. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ (…) 98 x 4 – 105 …….. 287.
 2. Tính nhẩm: 6 × 6 = ………
 3. Tính nhẩm: 6 × 10 = ……..
 4. Mẹ mua 4 lọ hoa, mỗi lọ mẹ cắm 6 bông hoa. Hỏi mẹ đã cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?…….
 5. Hòa, Minh và Lâm mỗi bạn đều mua 6 quyển vở, riêng Trung mua 8 quyển vở. Hỏi cả 4 bạn mua bao nhiêu quyển vở?……..
 6. Tam giác ABC có chu vi bằng 249 cm. Biết cạnh AB dài 65 cm, cạnh BC dài 94 cm. Tính độ dài cạnh CA?…….
 7. Anh hái được 60 quả táo, số táo Anh hái được gấp đôi số táo em hái được. Hỏi cả 2 anh em hái được bao nhiêu quả táo?……..
 8. Minh có 64 viên bi, Hùng có số bi bằng 1 số bi của Minh. Hỏi Hùng có ……. viên bi.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Bài 2: Đi tìm kho báu

 1. Tuổi anh gấp đôi tuổi em. Biết anh 12 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của 2 anh em là?………
 2. Tìm y biết: y × 7 – 8 = 34, y = ………
 3. Trong tiết thực hành, cô giáo chia học sinh lớp 3A thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 6 bạn học sinh. Hỏi lớp 3A có ……… học sinh.
 4. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 12m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số vải gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được ……….m vải.
 5. Năm nay bố 36 tuổi, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Hỏi sang năm sau con …….. tuổi.
 6. Tìm 1 số biết rằng giảm số đó đi 4 lần rồi lại giảm tiếp 4 lần nữa thì được kết quả bằng 6. Số đó là ……..
 7. Trong tuần vừa qua Nam giành được 8 điểm 10. Số điểm 10 của Thanh bằng 3 lần số điểm 10 của Nam và bớt đi 2 điểm 10. Vậy số điểm 10 của Thanh là …….
  Câu 3: Tính: 75 × 6 = ………
  Câu 4: 1/ 6 của 66 m là …….. m
  Câu 5: 1/4 của 24 giờ là …….. giờ
  Câu 6: 1/ 6 của 30 ngày là …….. ngày
  Câu 7: 1/3 của 24dm là …….. dm
  Câu 8: 1/7 của 56 quả là …….. quả.
  Câu 9: Tính: 205 × 4 = …….
  Câu 10: Tính:230 × 4 =………

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

 1. Tháng 10 có 4 tuần và 3 ngày. Em hãy tính xem tháng 10 có bao nhiêu ngày?…….
 2. 1 phép chia hết có thương là 45, số chia là 7. Hỏi số bị chia của phép chia đó là bao nhiêu? ……..
 3. Quyển sách có 96 trang. Minh đã đọc 1/4 số trang của quyển sách đó. Hỏi Minh đã đọc được bao nhiêu trang sách? ……..
 4. Biết Hà đã đọc được 35 trang và bằng 1/4 số trang của quyển truyện. Hỏi quyển truyện có bao nhiêu trang? ……..
 5. 1 đoàn khách gồm 28 người đi thăm chùa Hương biết mỗi xe chỉ chở được 7 người kể cả bác lái xe. Hỏi họ cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu xe để chở hết người trong đoàn?……….
 6. 1 phép chia có số chia là 5 thương là 12 số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia. Tìm số bị chia của phép chia đó?…….

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

 1. 1 cửa hàng có 36 m vải, cửa hàng đó đã bán 1/6 số vải. Hỏi số vải cửa hàng đó đã bán là ………. m
 2. Mẹ mua về 24 bông hoa, mẹ dùng 1/3 số hoa đã mua cắm ở phòng khách. Hỏi mẹ đã cắm bao nhiêu bông hoa trong phòng khách?…..
 3. 96 : 6 – 16 = ……… 4. 65 : 5 + 123 = ………
 4. Thùng to chứa 35 lít dầu, thùng nhỏ chứa ít hơn thùng to 25 lít dầu. Hỏi cả 2 thùng chứa bao nhiêu lít dầu?……….
 5. 1 tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và bằng 1 dm 6 cm. Hỏi chu vi tứ giác bằng bao nhiêu xăng ti mét?………
 6. Anh hái được 60 quả táo, số táo Anh hái được gấp đôi số táo em hái được. Hỏi cả 2 anh em hái được bao nhiêu quả táo?……..
 7. Minh có 64 viên bi, Hùng có số bi bằng 1 số bi của Minh. Hỏi Hùng có ……. viên bi.
 8. 1 cửa hàng nhận về 87 chai nước mắm. Bác bán hàng xếp các chai nước mắm vào thùng đó, mỗi thùng chứa 4 chai. Hỏi bác bán hàng cần chuẩn bị ít nhất bao nhiêu thùng để chứa hết số chai nước mắm trên?……….
 9. 1 phép chia có thừa số thứ nhất bằng 6, nếu tăng thừa số thứ nhất 4 đơn vị thì tích tăng 36 đơn vị. Hỏi khi chưa tăng tích của phép nhân bằng bao nhiêu?…………………

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7

Đi tìm kho báu

 1. Tuổi anh gấp đôi tuổi em. Biết anh 12 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của 2 anh em là?………
 2. Tìm y biết: y × 7 – 8 = 34, y = ………
 3. Trong tiết thực hành, cô giáo chia học sinh lớp 3A thành 5 nhóm, mỗi nhóm có 6 bạn học sinh. Hỏi lớp 3A có ……… học sinh.
 4. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 12m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số vải gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được ……….m vải.
 5. Năm nay bố 36 tuổi, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Hỏi sang năm sau con …….. tuổi.
 6. Tìm 1 số biết rằng giảm số đó đi 4 lần rồi lại giảm tiếp 4 lần nữa thì được kết quả bằng 6. Số đó là ……..
 7. Trong tuần vừa qua Nam giành được 8 điểm 10. Số điểm 10 của Thanh bằng 3 lần số điểm 10 của Nam và bớt đi 2 điểm 10. Vậy số điểm 10 của Thanh là …….
  Câu 3: Tính: 75 × 6 = ………
  Câu 4: 1/ 6 của 66 m là …….. m
  Câu 5: 1/4 của 24 giờ là …….. giờ
  Câu 6: 1/ 6 của 30 ngày là …….. ngày
  Câu 7: 1/3 của 24dm là …….. dm
  Câu 8: 1/7 của 56 quả là …….. quả.
  Câu 9: Tính: 205 × 4 = …….
  Câu 10: Tính:230 × 4 =………

Trên đây là Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3. Chúc các em ôn tập tốt và thành công trong kì thi Violympic Toán lớp 3.

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Top 5 Trường Tiểu Học Đáng Chú Ý ở Quận Bình Tân Năm Học 2023

Các bậc phụ huynh đang tìm kiếm trường tiểu học cho con ở Bình Tân, hãy không bỏ qua danh sách top trường tốt nhất của quận…

Quy trình, thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Quy trình và thủ tục để nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Có thể bạn quan tâm Giải bài tập Kinh tế Pháp luật 10 Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh…

Hết lớp 9, nên học nghề hay tiếp tục học cấp 3?

Có lẽ thời điểm tốt nghiệp THCS sẽ “nhạy cảm” hơn bởi việc học nghề sau khi học hết THPT là điều phổ biến và nhiều người…

Dạy học phát triển năng lực: Phương pháp giáo dục hiện đại

Video dạy học phát triển năng lực Trong những năm gần đây, giáo dục tại Việt Nam đã có một sự đổi mới lớn với việc tập…

Thủ tục đăng ký nhập học lớp 10: Chi tiết và dễ dàng

Thủ tục đăng ký nhập học lớp 10: Chi tiết và dễ dàng

Bạn đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới của cuộc đời học sinh, lớp 10 – cánh cửa dẫn đến trường Trung học phổ thông (THPT)….

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tầm quan trọng của nó

Mỗi học sinh lớp 12 đều phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và có thể sử dụng kết quả để đăng ký vào một số…