100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6: Nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào lớp 7

Video toán bài tập lớp 6

Hè đến rồi! Đây là thời gian tuyệt vời để ôn tập lại kiến thức Toán lớp 6 để chuẩn bị cho năm học mới. Trên thực tế, ôn tập vào mùa hè không chỉ giúp chúng ta không quên những kiến thức quan trọng mà còn giúp chúng ta nắm chắc nền tảng Toán để tự tin hơn khi bước vào lớp 7. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6.

100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6: Nắm chắc kiến thức

100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6 là tập hợp các bài tập ôn luyện cho học sinh, giúp chúng nắm chắc các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Không chỉ giúp học sinh ôn tập môn Toán đầy đủ mà còn cung cấp các dạng bài tập về số học, phân số, đường thẳng, góc, đoạn thẳng và 3 đề ôn tập. Tài liệu mà chúng ta sẽ xem xét trong bài viết này giúp chúng ta nắm chắc kiến thức để tự tin bước vào lớp 7 trong năm học tới.

Các bài tập ôn hè môn Toán lớp 6

Dưới đây là một số bài tập ôn hè môn Toán lớp 6 để bạn tham khảo:

Bài 1: Viết tập hợp

Cho các tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; B = {1; 3; 5; 7; 9}. Hãy viết tập hợp C các phần tử thuộc A và không thuộc B, tập hợp D các phần tử thuộc B và không thuộc A, tập hợp E các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B, và tập hợp F các phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B.

Bài 2: Tập hợp con

Cho tập hợp A = {1; 2; a; b}. Hãy chỉ rõ các tập hợp con của A có 1 phần tử và các tập hợp con của A có 2 phần tử. Liệu tập hợp B = {a, b, c} có phải là tập hợp con của A không?

Bài 3: Tập hợp con

Cho tập hợp B = {x, y, z}. Hỏi tập hợp B có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Bài 4: Tính số phần tử

Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau:
a. Tập hợp A các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số.
b. Tập hợp B các số 2, 5, 8, 11, …, 296.
c. Tập hợp C các số 7, 11, 15, 19, …, 283.

Bài 5: Đếm số chữ số

Cha mua cho em một quyển số tay dày 256 trang. Để tiện theo dõi em đánh số trang từ 1 đến 256. Hỏi em đã phải viết bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sổ tay?

Bài 6: Số học sinh

Trong một lớp học, mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh, 27 người học tiếng Pháp và 18 người học cả hai môn. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 7: Số học sinh thích môn toán và văn

Trong số 100 học sinh, có 75 học sinh thích môn toán và 60 học sinh thích môn văn. Nếu có 5 học sinh không thích cả toán và văn, hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán, và có nhiều nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán, và có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán?

Bài 8: Tập hợp con

Cho các tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và B = {3; 4; 5}. Hãy viết các tập hợp vừa là tập hợp con của A, vừa là tập hợp con của B.

Bài 9: Tính toán

Hãy tính nhanh các phép tính sau:
a. 997 + 86
b. 37. 38 + 62. 37
c. 43. 11; 67. 101; 423. 1001
d. 67. 99;
e. 998. 34
f. 43. 11
g. 67. 101

Bài 10: Tính toán

Hãy tính nhanh các phép tính sau:
a. 37581 – 9999
b. 7345 – 1998
c. 485321 – 99999
d. 7593 – 1997

Bài 11: Tính tổng

Hãy tính tổng của các số từ 1 đến 1999.

Bài 12: Tính tổng

Hãy tính tổng của:
a. Tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số.
b. Tất cả các số lẻ có 3 chữ số.
c. S = 101 + 103 + .. . + 997 + 999

Bài 13: Tính tổng

Hãy tính các tổng sau:
a) 1 + 2 + 3 + 4 + …… + n
b) 2 +4 + 6 + 8 + …. + 2n
c) 1 + 3 + 5 + ….. (2n + 1)
d) 1 + 4 + 7 + 10 + …… + 2005
e) 2 + 5 + 8 +……+ 2006
g) 1 + 5 + 9 +….+ 2001

Bài 14: Tìm số

Một số có 3 chữ số, tận cùng bằng chữ số 7. Nếu chuyển chữ số 7 đó lên đầu thì ta được một số mới mà khi chia cho số cũ thì được thương là 2 dư 21. Hãy tìm số đó.

Bài 15: Tìm số

Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 7 vào đằng trước số đó thì được một số lớn gấp 4 lần so với số có được bằng cách viết thêm chữ số 7 vào sau số đó.

Bài 16: Tìm số

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên phải và một chữ số 2 vào bên trái của nó thì số ấy tăng gấp 36 lần.

Bài 17: Tìm số

Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm bằng 0 và nếu xoá chữ số 0 đó thì số ấy giảm 9 lần.

Bài 18: Tìm số

Một số tự nhiên tăng gấp 9 lần nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó. Tìm số ấy.

Bài 19: Tìm số

Tìm số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng số đó vừa chia hết cho 5 và chia hết cho 9, hiệu giữa số đó với số viết theo thứ tự ngược lại bằng 297.

Bài 20: Tìm số

Có một số sách giáo khoa. Nếu xếp thành từng chồng 10 cuốn thì vừa hết, thành từng chồng 12 cuốn thì thừa 2 cuốn, thành từng chồng 18 cuốn thì thừa 8 cuốn. Biết rằng số sách trong khoảng từ 715 đến 1000 cuốn. Hãy tìm số sách đó.

Bài 21: Tính số cách chia

Một lớp học có 28 nam và 24 nữ. Có bao nhiêu cách chia số học sinh của lớp thành các tổ sao cho số nam và nữ được chia đều cho các tổ.

Bài 22: Tính số phần thưởng

Người ta muốn chia 240 bút bi, 210 bút chì và 180 tập giấy thành 1 số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì, tập giấy?

Bài 23: Tìm hai số

Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 84, UCLN của chúng bằng 6.

Bài 24: Tìm năm sinh

Anh Văn nói với bạn: “Năm 1990, tuổi mình đúng bằng tổng các chữ số của năm sinh.” Hãy tính xem anh Văn sinh năm nào.

Bài 25: Tìm số tự nhiên

Tìm số tự nhiên x, biết rằng tổng các chữ số của x bằng y, tổng các chữ số của y bằng z và x + y + z = 60.

Bài 26: Tính thời gian

Vận tốc dòng nước chảy là 20m/phút, một người bơi ngược dòng trên khúc sông dài 420 m trong 7 phút. Hỏi người đó bơi xuôi dòng trên khúc sông đó hết bao nhiêu thời gian.

Bài 27: Tính vận tốc

Một ca nô xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 6 giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 50m/phút. Tính chiều dài quãng sông AB và vận tốc của ca nô khi dòng nước yên lặng.

Bài 28: Tìm số trang

Bình đọc một quyển truyện trong 3 ngày. Ngày đầu Bình đọc được 1/5 số trang và 16 trang. Ngày thứ hai Bình đọc được 3/10 số trang còn lại và 20 trang. Ngày thứ ba Bình đọc được 3/4 số trang còn lại và 37 trang cuối cùng. Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang?

Bài 29: Tính giá trị

Anh vào cửa hàng mua 12 vở và 4 bút chì hết 36000 đồng. Bích mua 8 vở và 5 bút chì cùng loại hết 27500 đồng. Hãy tính giá trị một quyển vở và giá trị một bút chì.

Bài 30: Tính vận tốc

Một ô tô dự định đi từ A đến B mất 5 giờ, nhưng thực tế xe chạy chỉ mất 4,5 giờ vì trung bình mỗi giờ xe chạy nhanh hơn dự định là 6 km/h. Tính vận tốc thực tế của ô tô.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về 100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6, bạn có thể tải tệp định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo.

Hy vọng rằng 100 bài tập ôn hè môn Toán lớp 6 sẽ giúp bạn nắm chắc kiến thức và tự tin bước vào năm học mới. Hãy cùng ôn tập trong mùa hè này để đạt kết quả tốt nhất trong môn Toán!

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Giải SGK Giáo dục quốc phòng 10 (Cánh diều) Bài 1: Một số nội dung điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh công an nhân dân | Giải GDQP 10 Cánh diều

Giải GDQP 10 Cánh diều: Những điều cần biết về quy định quản lí bộ đội và công an nhân dân

Video sách giáo dục quốc phòng lớp 10 bài 1 Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số nội dung quan trọng trong quy…

Giải Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội Kết nối tri thức

Giải Kinh tế và Pháp luật 10 Bài 1: Những Hoạt động Kinh tế Cơ bản Trong Xã hội

Video giáo dục kinh tế pháp luật 10 bài 1 Hầu hết chúng ta đều tham gia và trải nghiệm các hoạt động kinh tế hàng ngày…

THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp 10, 11, 12 hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024

Tuyển Sinh Lớp 10, 11, 12 Hệ Giáo Dục Thường Xuyên: Thông Báo Quan Trọng!

Trung tâm GDNN-GDTX Huyện Tây Sơn thông báo tuyển sinh lớp 10, 11, 12 hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024. Đây là cơ hội tuyệt…

Giáo dục thể chất là gì? Tìm hiểu mục đích của giáo dục thể chất

Tìm Hiểu Mục Đích Và Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Thể Chất

Hiện nay, việc phát triển thể chất trong môi trường học tập của học sinh, sinh viên đã trở thành xu hướng phổ biến. Tăng cường hoạt…

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2023 – 2024: 4 Đề kiểm tra học kì I GDĐP lớp 6 (Có đáp án + Ma trận)

Bộ đề thi học kì 1 môn Giáo dục địa phương lớp 6 năm 2023 – 2024 gồm 4 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm,…

Kế hoạch đi học năm 2023-2024 và lịch khai giảng mới nhất

Trải qua một kỳ nghỉ hè dài đầy vui vẻ, giờ đây là lúc chúng ta quay trở lại trường học. Kế hoạch và lịch khai giảng…