Môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật: Nền tảng cho công dân hiện đại

Video môn học giáo dục kinh tế và pháp luật

Môn học “Kinh tế và Giáo dục Pháp luật” vốn là một phần quan trọng của giáo dục công dân, nhưng đã được đổi tên để thể hiện gần gũi và chân thực hơn. Từ tiểu học, giáo dục đạo đức trước đây là việc giáo dục về lối sống, tại trung học cơ sở vẫn là giáo dục công dân (bao gồm dạy pháp luật, đạo đức, nghệ thuật sống…), và tại trung học phổ thông là giáo dục kinh tế, pháp luật để chuẩn bị cho việc học sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học như luật, hành chính, công an, quân đội…

Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên. Nội dung chủ yếu của môn học này là giáo dục đại cương, kinh tế cơ bản và pháp luật mang tính thực tiễn, thiết thực đối với đời sống và hướng nghiệp của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Môn học này cũng gắn liền với giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, giúp học sinh nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong các quan hệ kinh tế và pháp luật.

Ngoài ra, trong suốt quá trình học, môn kinh tế và giáo dục pháp luật còn được thiết kế để học sinh theo đuổi các ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân, kinh tế, quản trị và pháp luật, hoặc có hứng thú với giáo dục và mong muốn học một số môn học cụ thể. Các môn học này nhằm nâng cao kiến thức về kinh tế, pháp luật và kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật ở cấp 10

Theo Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật ở cấp 10 có những nội dung như sau:

  • Nền kinh tế và các chủ thể: Nắm vững vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội, nhận biết được vai trò của các chủ thể tham gia trong nền kinh tế, và nhận diện được vai trò của bản thân và gia đình trong nền kinh tế.

  • Thị trường và cơ chế thị trường: Hiểu rõ khái niệm thị trường và cơ chế thị trường, liệt kê các loại thị trường và chức năng của thị trường, và phê phán hành vi không đúng khi tham gia thị trường.

  • Ngân sách nhà nước và thuế: Hiểu được khái niệm ngân sách nhà nước và vai trò của ngân sách, giải thích vì sao nhà nước phải thu thuế, và nắm vững quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách và pháp luật thuế.

  • Sản xuất kinh doanh và các mô hình: Nhận biết vai trò của sản xuất kinh doanh, nhận diện các mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của chúng, và lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp cho tương lai cá nhân.

  • Tín dụng và cách sử dụng dịch vụ tín dụng: Hiểu rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng, liệt kê các dịch vụ tín dụng và mô tả đặc điểm của chúng, và biết cách sử dụng một số dịch vụ tín dụng một cách có trách nhiệm.

  • Lập kế hoạch tài chính cá nhân: Nắm vững khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, và lập được kế hoạch tài chính cá nhân và kiểm soát tài chính cá nhân.

  • Hệ thống chính trị và pháp luật: Nắm vững đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và hiểu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật ở cấp trung học phổ thông

Tại cấp trung học phổ thông, môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất và năng lực đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở. Học sinh sẽ có hiểu biết, tình cảm, niềm tin về những giá trị đạo đức của dân tộc và thời đại, đường lối phát triển đất nước của Đảng, quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Họ sẽ tích cực, tự giác học tập và tham gia lao động, sản xuất phù hợp với khả năng của bản thân, có trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Học sinh cũng sẽ nhận thức, hành động theo lẽ phải và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống lại các hành vi và hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Họ sẽ phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác, tự điều chỉnh và nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Họ sẽ lập được mục tiêu, kế hoạch hoàn thiện, phát triển bản thân và thực hiện được các công việc học tập, rèn luyện để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Học sinh sẽ có kiến thức phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật, và vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong thực tiễn cuộc sống. Họ cũng có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, và có kĩ năng sống, bản lĩnh để tiếp tục học tập, làm việc và thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật ở giai đoạn nào?

Theo Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật được đưa vào chương trình giảng dạy trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Nội dung giáo dục công dân được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn cơ bản và giai đoạn định hướng nghề nghiệp. Môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật được đưa vào chương trình trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp nhằm phục vụ cho những học sinh có ý định theo đuổi các ngành nghề như Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính, Pháp luật… hoặc có sự quan tâm và hứng thú đối với môn học này.

Đặc điểm và nội dung của môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật ở cấp 10

Trong khung chương trình học phổ thông về môn giáo dục công dân theo hướng dẫn của Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật có đặc điểm và nội dung như sau:

  • Môn học Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật là một lựa chọn dựa trên mong muốn và hướng nghề nghiệp của từng học sinh.

  • Mục tiêu chính của môn học là cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế và pháp luật phù hợp với độ tuổi của học sinh, mang tính ứng dụng và thực tế trong cuộc sống, cũng như hướng nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nội dung học liên kết chặt chẽ với giáo dục đạo đức và kỹ năng sống, giúp học sinh hiểu rõ và thực hiện đúng quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân.

  • Trong mỗi khối lớp 10, 11 và 12, những học sinh có ý định theo học các ngành như Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính, Pháp luật… hoặc có quan tâm và sự hứng thú với môn học, sẽ tập trung vào một số chuyên đề học tập. Những chuyên đề này được thiết kế để cung cấp kiến thức chuyên sâu về kinh tế, pháp luật và kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời đáp ứng sở thích, nhu cầu và hướng nghề nghiệp của học sinh.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về môn Giáo Dục Kinh Tế và Pháp Luật. Môn học này không chỉ cung cấp kiến thức về kinh tế và pháp luật, mà còn giúp học sinh phát triển các kỹ năng sống và nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Hãy cùng học tập và khám phá thêm những giá trị quan trọng từ môn học này nhé!

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 1 Tại TPHCM

Bảng Giá Gia Sư Dạy Kèm Lớp 1 Tại TPHCM

Có thể bạn quan tâm Sản phẩm giáo dục là con người, nếu bị sai lệch sẽ ảnh hưởng xấu đến xã hội Kinh nghiệm chọn trường…

Học thêm Ngữ Văn lớp 10 chất lượng tại Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Học thêm Ngữ Văn lớp 10 chất lượng tại Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Trung tâm Điểm 10+ đã khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh cho học kì 2. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mở lớp…

Có nên cho con học trường quốc tế? Lý do cho con học trường quốc tế là đầu tư xứng đáng

Có nên cho con học trường quốc tế? Lý do cho con học trường quốc tế là đầu tư xứng đáng

Trong việc định hướng giáo dục cho con, nhiều phụ huynh đang phân vân liệu có nên cho con học trường quốc tế hay không. Trường quốc…

Vào thẳng trường nghề, không cố thi lớp 10: Nhiều phụ huynh chuyển hướng cho con đi “đường tắt”

Trong nhóm của những bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 10, câu hỏi về việc hướng dẫn con em theo đường học song bằng…

Review các trường tiểu học ở Hà Nội mà bố mẹ nên xem xét

Review các trường tiểu học ở Hà Nội mà bố mẹ nên xem xét

Giáo dục tiểu học được xem là giai đoạn đầu của giáo dục bắt buộc. ĐÂy là giai đoạn quan trọng nhất đối với sự phát triển…

Biểu phí và quy định tài chính chương trình tích hợp

Chương trình tích hợp đang là lựa chọn hấp dẫn cho các học sinh và gia đình. Tuy nhiên, trước khi quyết định tham gia, bạn cần…