Lý thuyết GDQP 10 Bài 5: Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Video lý thuyết giáo dục quốc phòng lớp 10 cánh diều

Lý thuyết GDQP 10 Bài 5 đề cập đến việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm và trách nhiệm liên quan đến việc bảo vệ an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Một số khái niệm

1. An ninh quốc gia

An ninh quốc gia là sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, an ninh quốc gia còn bao gồm sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

2. Bảo vệ an ninh quốc gia

Bảo vệ an ninh quốc gia đồng nghĩa với việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Nhiệm vụ này cũng bao gồm bảo vệ an ninh chính trị, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh quốc phòng, an ninh tư tưởng – văn hoá, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, an ninh xã hội và an ninh đối ngoại.

3. Trật tự, an toàn xã hội

Trật tự, an toàn xã hội là trạng thái xã hội bình yên, trong đó mọi người được sống yên bình dựa trên các quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp luật xác định.

4. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tức là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống lại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn xã hội. Công tác này bao gồm đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn trật tự nơi công cộng, bảo đảm an toàn giao thông; phòng ngừa tai nạn lao động; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tệ nạn xã hội; và bảo vệ môi trường.

Tình hình hiện tại

1. Tình hình bảo vệ an ninh quốc gia

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và quản lí thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang cùng với toàn dân đã thành công trong việc ngăn chặn âm mưu chiến lược nhằm xâm phạm an ninh quốc gia và lật đổ chế độ của các thế lực thù địch. Lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tình hình thế giới và trong nước vẫn đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bao gồm biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, xung đột sắc tộc, tôn giáo và nhiều vấn đề khác.

2. Tình hình bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công an nhân dân đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức để vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến trật tự, an toàn xã hội.

Trách nhiệm của mỗi cá nhân

1. Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang

  • Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước có trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp và quản lý tập trung, thống nhất công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội. Quốc hội quyết định về các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và ban hành hiến pháp luật, nghị quyết. Chính phủ tiến hành thi hành hiến pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và thống nhất quản lý. Các bộ, cơ quan và ủy ban nhân dân các cấp phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và quản lý trực tiếp các cơ quan liên quan. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và huy động sức mạnh của cơ quan, tổ chức.

  • Lực lượng vũ trang nhân dân là nhân tố quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của công dân và học sinh

  • Công dân phải tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Họ cần phối hợp, cộng tác với lực lượng Công an nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Công dân cũng có trách nhiệm tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật và cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền. Họ cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  • Học sinh cũng có trách nhiệm tích cực thực hiện các nhiệm vụ tương tự như công dân. Họ cần tham gia học tập đầy đủ các nội dung giáo dục và tuân thủ nội quy của nhà trường cũng như quy tắc sinh hoạt ở nơi công cộng. Học sinh cần thực hiện phòng chống bạo lực học đường và tham gia tuyên truyền pháp luật, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là trách nhiệm của tất cả mọi người, từ cá nhân, cơ quan, tổ chức đến cả nhà trường. Chỉ khi chúng ta đoàn kết và cùng nhau thực hiện trách nhiệm này, chúng ta mới có thể sống trong một xã hội bình yên và phát triển.

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Giải SGK Giáo dục công dân 8 (Chân trời sáng tạo) Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc 

Tôn Trọng Sự Đa Dạng Của Các Dân Tộc Trên Thế Giới: Hành Trình Khám Phá

Video giải gdcd lớp 8 bài 2 Xem thêm : Bí quyết học tốt môn Toán: Chinh phục khủng hoảngGiống như con đường chạy dọc biên giới…

Trường Trung Cấp Sài Gòn: Ưu điểm và điều kiện học văn bằng 2 sư phạm Tiểu học

Trường Trung Cấp Sài Gòn là một trong những trường giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, nổi tiếng với chất lượng đào tạo và cung cấp…

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ý nghĩa và quan trọng

Video giáo dục công dân lớp 8 bài 20 Hiến pháp là một luật cơ bản và có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống…

Giáo án Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10: Tài liệu hữu ích cho giáo viên

Giáo án Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 sách Cánh diều năm 2023 – 2024 là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các thầy…

Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam: Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của chúng ta

Video bài tập giáo dục công dân lớp 8 bài 1 Truyền thống dân tộc Việt Nam là một phần quan trọng trong lịch sử và văn…

Năng Động và Sáng Tạo: Khám Phá Sức Mạnh Của Bạn

Đời sống hiện đại đòi hỏi chúng ta phải biết cải tiến, phát triển và tạo ra điều mới mẻ. Năng động và sáng tạo là hai…