Vở bài tập toán lớp 5 tập 2: Tài liệu hữu ích giúp bạn rèn kỹ năng toán

Video lớp 5 tập 2

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 là một tài liệu rất hữu ích, bao gồm các bài luyện tập và thực hành giúp bạn nắm vững kiến thức toán học. Với nội dung và mức độ tương tự như sách giáo khoa, vở này cung cấp những bài tập có lời giải hay và hấp dẫn. Hãy cùng tải về và tham khảo ngay!

Thông tin về vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

  • Trình bày: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
  • Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Vở bài tập này hướng dẫn cách làm bài tập giống như trong sách giáo khoa. Ngoài ra, bạn còn được làm quen với một số dạng bài tập mới. Nếu bạn đã làm bài tập trong sách giáo khoa, bạn có thể sử dụng vở bài tập này để tự học hoặc ôn tập.

Tất cả các bài tập trong sách Vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 đều bám sát chương trình hiện hành của Bộ và đều có hướng dẫn giải chi tiết. Đây là một tài liệu rất tiện lợi và hữu ích cho các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh khi gặp phải những bài toán khó khăn và chưa biết làm sao để giải quyết.

Để nắm vững kiến thức và đạt được nhiều thành công trong học tập, hãy thử tự làm tất cả các bài tập trong vở này trước khi xem phần hướng dẫn giải. Chỉ khi bạn làm được như vậy, việc học mới thực sự hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tốt trong học tập.

Giải toán lớp 5 chương 3 – Phần hình học

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 85: Hình tam giác

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 86: Diện tích hình tam giác

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 87: Luyện tập Diện tích hình tam giác

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 88: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 89: Tự kiểm tra

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 90: Hình thang

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 91: Diện tích hình thang

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 92: Luyện tập Diện tích hình thang

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 93: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 94: Hình tròn. Đường tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 95: Chu vi hình tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 96: Luyện tập Chu vi hình tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 97: Diện tích hình tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 98: Luyện tập Diện tích hình tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 99: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 101: Luyện tập về tính diện tích

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 102: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 103: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 106: Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 107: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 108: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 109: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 110: Thể tích của một hình

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 112: Mét khối

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 113: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 114: Thể tích hình hộp chữ nhật

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 115: Thể tích hình lập phương

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 116: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 117: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 118: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 119: Luyện tập chung chương 3

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 120: Luyện tập chung chương 3

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 121: Tự kiểm tra

Giải Toán lớp 5 chương 4

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 123: Cộng số đo thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 124: Trừ số đo thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 125: Luyện tập Cộng trừ số đo thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 126: Nhân số đo thời gian với một số

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 127: Chia số đo thời gian cho một số

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 128: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 129: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 131: Luyện tập Vận tốc

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 130: Vận tốc

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 132: Quãng đường

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 133: Luyện tập Quãng đường

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 134: Thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 135: Luyện tập Thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 136: Luyện tập chung số đo thời gian, chuyển động đều

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 137: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 138: Luyện tập chung chương 4

Giải Toán lớp 5 chương 5

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 139: Ôn tập về số tự nhiên

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 140: Ôn tập về phân số

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 142: Ôn tập về số thập phân

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 143: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 144: Ôn tập đo độ dài và khối lượng

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 145: Ôn tập đo độ dài và khối lượng (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 146: Ôn tập về đo diện tích

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 147: Ôn tập về đo thể tích

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 148: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 149: Ôn tập về đo thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 150: Phép cộng

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 151: Phép trừ

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 152: Luyện tập Phép cộng, phép trừ

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 153: Ôn tập Phép nhân

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 154: Luyện tập phép nhân

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 155: Ôn tập Phép chia

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 156: Luyện tập Phép chia

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 157: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 159: Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 160: Luyện tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 161: Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 162: Luyện tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 163: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 164: Một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 165: Luyện tập một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 166: Luyện tập Một số dạng bài toán đã học

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 167: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 168: Ôn tập về biểu đồ

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 169: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 170: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 171: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 172: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 173: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 174: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 175: Tự kiểm tra

Với vở bài tập toán lớp 5 tập 2, bạn sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng toán và nắm vững kiến thức một cách hiệu quả. Hãy tải về và thực hành ngay!

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Khám phá ngành Quản lý giáo dục: Đáp ứng xu thế mới trong giáo dục Việt Nam

Khám phá ngành Quản lý giáo dục: Đáp ứng xu thế mới trong giáo dục Việt Nam

Ngành Quản lý giáo dục là một ngành học thuộc khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây…

Soạn Giáo Dục Công Dân 8 Bài 10: Tự lập (đầy đủ)

Tự lập – Bí quyết thành công trong cuộc sống

Video giáo dục công dân bài 10 lớp 8 Mời các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo ngay bài viết “Tự lập –…

Phân phối chương trình lớp 2: Sách mới cho một năm học thú vị

Học kì mới đang đến gần và việc lên kế hoạch bài dạy và soạn giáo án trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là…

Giáo dục trải nghiệm: Khám phá học hỏi qua trải nghiệm

Giáo dục trải nghiệm, một quy trình học thông qua thực hành và suy ngẫm, đang trở thành một xu hướng thú vị trong lĩnh vực giáo…

Địa lí 6 bài 9 Xác định phương hướng ngoài thực tế Kết nối tri thức

Tìm hiểu cách xác định phương hướng thực tế trong địa lý lớp 6

Video giáo dục địa phương lớp 6 bài 9 Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp phải những tình huống khó khăn, thậm chí nguy hiểm…

TPHCM Tăng cường Tuyển Sinh Đầu Cấp Năm Học 2022-2023

UBND TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2022-2023. Trong kế hoạch này, TP HCM cam kết đảm bảo 100% học…