Học phí lớp 10 ngoài công lập tại TP.HCM là bao nhiêu?

Ảnh minh họa

Bạn đang có kế hoạch cho việc học lớp 10 của con bạn tại một trường ngoài công lập ở TP.HCM? Bạn muốn tìm hiểu về mức học phí của các trường này? Hãy cùng tìm hiểu về mức học phí của một số trường THPT nổi tiếng tại TP.HCM.

Học phí tại các trường THPT ngoài công lập

Trường Tiểu học – THCS – THPT Bắc Mỹ

 • Phí nội trú: 9.600.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 3.375.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 48.060.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Việt Úc

 • Học 2 buổi/ngày: 24.917.600 đ/tháng

Trường song ngữ quốc tế Horizon

 • Phí nội trú: 7.500.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 23.000.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Mùa Xuân

 • Học 2 buổi/ngày: 22.185.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT quốc tế Canada

 • Học 2 buổi/ngày: 21.000.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Châu Á Thái Bình Dương

 • Học 2 buổi/ngày: 19.000.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT quốc tế Á Châu (buổi chiều học chương trình tiếng Anh)

 • Học 2 buổi/ngày: 12.415.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS- THPT Tây Úc

 • Phí nội trú: 5.500.000đ/tháng
 • Phí bán trú: 2.750.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 12.100.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Ngôi sao nhỏ

 • Học 2 buổi/ngày: 11.899.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc tế

 • Học 2 buổi/ngày: 11.650.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

 • Học 2 buổi/ngày: 11.030.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Việt Anh

 • Phí nội trú: 4.754.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 2.376.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 10.998.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Việt Mỹ

 • Phí nội trú: 6.475.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 3.025.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 9.625.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 6.738.000 đ/tháng

Trường THPT Việt Mỹ Anh

 • Học 1 buổi/ngày: 9.500.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Nam Mỹ

 • Học 2 buổi/ngày: 9.000.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Albert Einstein

 • Học 2 buổi/ngày: 7.960.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Thái Bình Dương

 • Phí bán trú: 3.300.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 6.300.000 đ/tháng

Trường Tiểu học- THCS- THPT Tuệ Đức

 • Phí nội trú: 2.600.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 6.000.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Ngôi sao

 • Phí nội trú: 6.830.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 5.030.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 4.580.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Úc Châu

 • Học 1 buổi/ngày: 4.200.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Thái Bình

 • Phí nội trú: 4.500.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.100.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 4.000.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ

 • Phí nội trú: 4.700.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 970.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 3.700.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Đức Trí

 • Phí nội trú: 2.200.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 630.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 3.200.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Tân Phú:

 • Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 500.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.900.000 đ/tháng

Trường THPT Việt Nhật

 • Phí nội trú: 3.400.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.200.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.750.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm

 • Phí nội trú: 1.400.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.700.000 đ/tháng

Trường Tiểu học- THCS- THPT Trương Vĩnh Ký

 • Phí nội trú: 4.100.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.350.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng.

Trường THPT Đông Dương

 • Phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.500.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Thanh Bình

 • Học 2 buổi/ngày: 2.500.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Duy Tân:

 • Phí nội trú: 6.200.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 3.700.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.400.000 đ/tháng.

Trường THPT Văn Lang

 • Phí bán trú: 1.200.000đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 2.292.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Đinh Tiên Hoàng

 • Phí nội trú: 3.550.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 950.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.250.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến

 • Phí bán trú: 4.140.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.600.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.215.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Bắc Sơn

 • Phí nội trú: 2.400.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.400.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng.

Trường THPT Thành Nhân

 • Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Hồng Hà

 • Phí nội trú: 6.700.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 3.495.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.200.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Quốc văn Sài Gòn

 • Học 2 buổi/ngày: 2.100.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Vạn Hạnh

 • Học 2 buổi/ngày: 2.050.000 đ/tháng

Trường Tiểu học THCS – THPT Mỹ Việt

 • Phí nội trú: 2.040.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.600.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.040.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Hai Bà Trưng

 • Phí nội trú: 2.300.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 400.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Nhân Văn

 • Phí nội trú: 2.950.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.150.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Hồng Đức

 • Phí nội trú: 5.575.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 3.100.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 2.000.000 đ/tháng

Trường THCS-THPT Đăng Khoa:

 • Phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.990.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Phan Bội Châu:

 • Phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 2.600.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

Trường THPT Việt Âu:

 • Phí nội trú: 800.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 200.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Bác Ái

 • Phí nội trú: 5.400.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 3.150.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • Phí nội trú: 3.200.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.040.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.900.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 1.100.000 đ/tháng

Trường THPT Lý Thái Tổ

 • Phí nội trú: 2.950.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.850.000 đ/tháng

Trường THPT Quốc Trí

 • Phí bán trú: 2.870.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường Tiểu học- THCS- THPT Hòa Bình

 • Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng.

Trường THPT Vĩnh Viễn

 • Phí nội trú: 3.600.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.200.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.800.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Chu Văn An

 • Phí nội trú: 900.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 500.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.750.000 đ/tháng

Trường THPT Hưng Đạo

 • Phí bán trú: 600.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.700.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 1.000.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT Đào Duy Anh

 • Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 980.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.690.000 đ/tháng.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

 • Phí nội trú: 4.670.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.273.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.680.000 đ/tháng.

Trường THPT Trần Cao Vân

 • Phí nội trú: 2.850.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 950.000 đ/tháng

Trường Tiểu học – THCS – THPT Nguyễn Tri Phương

 • Phí nội trú: 4.800.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 2.350.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.650.000 đ/tháng

Trường THPT Minh Đức

 • Phí nội trú: 3.870.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.620.000 đ/tháng

Trường THPT Thủ Khoa Huân

 • Phí nội trú: 3.500.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Phạm Ngũ Lão:

 • Phí nội trú: 3.200.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 920.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng

Trường THPT Trần Nhân Tông

 • Phí nội trú: 3.200.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.600.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Việt Thanh

 • Phí nội trú: 3.302.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.417.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.565.000 đ/tháng

Trường THPT Thăng Long

 • Phí nội trú: 2.500.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 850.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng.

Trường THPT Đông Đô

 • Phí bán trú: 900.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.550.000 đ/tháng

Trường THPT Nhân Việt

 • Phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường THPT Đào Duy Từ

 • Phí nội trú: 4.350.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 2.150.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường THPT Phú Lâm

 • Phí nội trú: 2.100.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 950.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày:1.500.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Phùng Hưng

 • Phí nội trú: 3.000.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Phan Châu Trinh

 • Phí nội trú: 2.700.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 830.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.500.000 đ/tháng

Trường THCS và THPT An Đông

 • Học 2 buổi/ngày: 1.490.000 đ/tháng.

Trường THCS và THPT Hoa Sen

 • Phí nội trú: 3.265.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 2.085.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi: 1.425.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Hoa Lư

 • Học 2 buổi/ngày: 1.360.000 đ/tháng.

Trường THCS- THPT Lạc Hồng

 • Phí nội trú: 1.716.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 660.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.350.000 đ/tháng.

Trường THCS – THPT Nam Việt

 • Phí nội trú: 4.020.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.735.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.275.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Khai Minh

 • Phí nội trú: 2.000.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 600.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng

Trường THPT Trần Quốc Toản

 • Phí nội trú: 1.600.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 800.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 1.200.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 600.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Ngọc Viễn Đông

 • Học 2 buổi/ngày: 1.000.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Trí Đức

 • Phí nội trú: 1.120.000 đ/tháng
 • Phí bán trú: 1.120.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 960.000 đ/tháng

Trường THCS – THPT Bạch Đằng

 • Học 2 buổi/ngày: 900.000 đ/tháng.

Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner

 • Phí bán trú: 1.850.000 đ/tháng
 • Học 2 buổi/ngày: 520.000 đ/tháng
 • Học 1 buổi/ngày: 485.000 đ/tháng

Chúng tôi đã cung cấp cho bạn danh sách các trường THPT ngoài công lập và mức học phí tại mỗi trường. Dựa vào thông tin này, bạn có thể thuận tiện so sánh và lựa chọn trường phù hợp cho con bạn.

Nhớ rằng, việc lựa chọn một trường học không chỉ dựa trên mức học phí mà còn nhiều yếu tố khác như chất lượng giáo dục, môi trường học tập, cơ sở vật chất,… Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về học phí lớp 10 ngoài công lập tại TP.HCM, hy vọng bài viết này đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn tìm được trường phù hợp và con bạn có một khởi đầu tốt đẹp trong việc học tập.

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Trường Việt Anh - Địa chỉ hàng đầu cho học sinh quốc tế

Trường Việt Anh – Địa chỉ hàng đầu cho học sinh quốc tế

Trong ngành giáo dục, Trường Việt Anh là một tên tuổi đáng chú ý. Với tiêu chuẩn E-E-A-T và YMYL thượng tầng, trường đã trở thành một…

Top 20 trường cấp 2 ở Hà Nội tốt nhất, nơi hình thành tương lai sáng

Top 20 trường cấp 2 ở Hà Nội tốt nhất, nơi hình thành tương lai sáng

Bậc học cấp 2 (hoặc còn gọi là bậc học trung học cơ sở) được xem là nền tảng giáo dục quan trọng trong việc phát triển…

Cận cảnh 5 bộ sách giáo trình lớp 1: Lựa chọn nào là tốt nhất?

Có rất nhiều lựa chọn sách giáo trình lớp 1 hiện nay, tuy nhiên, việc chọn một bộ sách phù hợp để giúp trẻ nhỏ phát triển…

Gia sư lớp 1 kèm đọc viết rèn chữ, chính tả

Gia sư lớp 1: Kèm đọc viết rèn chữ, chính tả

Bạn đang tìm gia sư lớp 1 tại nhà cho bé yêu của mình? Bạn đang lo lắng không biết nên chọn trung tâm dạy trẻ hay…

Các trường THPT hàng đầu tại Hà Nội

Chọn trường THPT tốt là một vấn đề mà nhiều học sinh và phụ huynh đều thắc mắc và lo lắng. Vậy, có trường nào phù hợp…

Chương trình đào tạo Tiểu học tại trường Việt Anh

Chương trình đào tạo Tiểu học tại trường Việt Anh

Video trường tiểu học việt anh 2 Chào mừng bạn đến với trường Việt Anh, nơi chúng tôi tự hào giới thiệu chương trình đào tạo bậc…