Giải Giáo Dục Công Dân 8 VNEN Bài 10: Hiểu về Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hướng dẫn này sẽ giải thích chi tiết về bài tập “Giáo Dục Công Dân lớp 8 Bài 10: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam VNEN”. Mục tiêu của chúng ta là cung cấp tài liệu hữu ích giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề này trong quá trình học tập.

Giải GDCD lớp 8 VNEN Bài 10: Hoạt động khởi động

1. Tìm ô chữ bí mật

Hãy lần lượt trả lời các ô chữ hàng ngang màu xanh và tìm ra ô chữ hàng dọc, màu đỏ.

Tìm ô chữ bí mật-1

Bài làm:

Tìm ô chữ bí mật -2

=> Ô chữ hàng dọc màu đỏ là: NHÀ NƯỚC

2. Chia sẻ

 • Ngoài những thông tin có được trong các ô chữ trên về bộ máy nhà nước, em còn biết thêm những gì về bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay?
 • Tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Bài làm:

Một số điều em biết về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

 • Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kiểu Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

 • Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 • Các cơ quan Nhà nước được thiết kế, hoạt động trên cơ sở pháp luật. Bản thân Nhà nước đặt mình trong khuôn khổ pháp luật.

 • Nhà nước Việt Nam là hệ thống 4 cơ quan. Đó là:

  • Cơ quan quyền lực hay còn gọi là các cơ quan đại diện (lập pháp): bao gồm Quốc hội ở cấp trung ương và Hội đồng nhân dân các cấp địa phương do nhân dân trực tiếp bầu ra và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
  • Cơ quan hành chính (hành pháp): bao gồm Chính phủ ở cấp trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp địa phương do cơ quan quyền lực tương ứng bầu ra.
  • Cơ quan xét xử (tư pháp): bao gồm Tòa án nhân dân tối cao ở cấp trung ương và Toà án nhân dân các cấp địa phương.
  • Cơ quan kiểm sát (công tố): bao gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở cấp trung ương và Viện kiểm sát nhân dân các cấp địa phương.

Chúng ta cần phải tìm hiểu bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đó là quyền và trách nhiệm của chúng ta trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Giải Giáo Dục Công Dân lớp 8 VNEN Bài 10: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự ra đời và bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Đọc lời nói đầu của Hiến Pháp năm 2013 để hoàn thành phiếu học tập số 1.

Phiếu học tập số 1:

Bài làm:

b. Đọc Điều 2 (khoản 1, 2), Điều 3 của Hiến pháp năm 2013 và thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 2:

Phiếu học tập số 2

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện như thế nào trong điều 2, điều 3 của Hiến pháp năm 2013?

Bài làm:

Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

 • Là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
 • Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nền tảng chính là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức.
 • Xây dựng nhà nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

2. Tìm hiểu cấu trúc và chức năng của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Đọc thông tin, quan sát sơ đồ và thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3

Phiếu học tập số 3

Bài làm:

Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Cấp trung ương gồm những cơ quan nào? Cấp huyện( quận, thị xã) gồm có những cơ quan nào? Cấp xã (phường, thị trấn) gồm những cơ quan nào?

Bài làm:

Bộ máy nhà nước được chia làm 4 cấp:

 • Bộ máy nhà nước cấp trung ương: Quốc hội, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, VKS ND tối cao.
 • Bộ máy nhà nước cấp tỉnh: Tòa án ND cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, VKS ND cấp tỉnh.
 • Bộ máy nhà nước cấp huyện: Tòa án ND cấp huyện, HĐND cấp huyện, UBND cấp huyện, VKS ND cấp huyện.
 • Bộ máy nhà nước cấp xã: HĐND cấp xã, UBND cấp xã.

b. Nhanh tay, nhanh mắt

Ghép các đoạn thông tin và hình ảnh sao cho phù hợp.

Bài làm:

c. Em hãy tư vấn để giúp bạn giải đáp một số câu hỏi sau:

 • Mẹ tớ sinh em bé. Gia đình tớ cần làm giấy khai sinh. Vậy gia đình tớ có thể đến cơ quan nào?
 • Chị dâu tớ làm sơ yếu lí lịch để đi xin việc. Bản lí lịch này cần được chính quyền xác nhận. Vậy chị có thể đến cơ quan nào để thực hiện điều này?
 • Anh họ tớ là sinh viên ở quê mới lên, hiện nay đang ở nhà tớ. Bác tổ trưởng tổ dân phố nói rằng anh phải đăng kí tạm trú, tạm vắng. Vậy anh họ tớ có thể đăng kí ở đâu?

Bài làm:

 • Gia đình muốn đăng kí giấy khai sinh cần đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú của người mẹ hoặc người cha.
 • Để xin sơ yếu lí lịch để đi xin việc, chị dâu cần phải đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú để xin dấu xác nhận.
 • Anh họ có thể đăng kí tạm trú, tạm vắng ở công an phường, xã, thị trấn nơi hiện giờ anh họ đang sinh sống.

Giải VNEN GDCD 8 Bài 10: Hoạt động luyện tập

1. Nhanh tay, nhanh mắt

Hãy nối thông tin ở cột II cho phù hợp với các cơ quan nhà nước ở cột I.

Bài làm:

2. Giải quyết tình huống

Tình huống 1:

Thùy Linh và Lan Hương trao đổi với nhau về nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Thủy Linh: Này Lan Hương, công việc quản lí các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở phường mình là thuộc nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân hay Ủy ban nhân dân?
Lan Hương: Công việc này quan trọng lắm, nên phải là nhiệm vụ của cả Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Theo em, ý kiến của Lan Hương là đúng hay sai? Giải thích vì sao?

Bài làm:

Theo em, ý kiến của Lan Hương là sai vì theo quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công việc quản lí các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở phường thuộc nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân.

Tình huống 2

Hạnh, Hường và Điệp băn khoăn chưa rõ về việc quản lí các hoạt động ở phường mình như: Kinh doanh, dịch vụ và sản xuất thủ công nghiệp, chăm lo phát triển giáo dục… là nhiệm vụ của ai, Hội đồng nhân dân hay Ủy ban nhân dân?
Hạnh cho rằng: Đây là nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, vì nó rất quan trọng
Hường: Vì đây là những hoạt động quan trọng nên muốn quản lí hiệu quả thì phải là nhiệm vụ của cả hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Điệp khẳng định: Nội dung này mình đã được học ở môn Giáo dục công dân năm lớp 7, vì vậy, đây chắc chắn là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân
Ý kiến của em vê vấn đề này như thế nào? Giải thích vì sao?

Bài làm:

Theo em, việc quản lí các hoạt động ở phường mình như: Kinh doanh, dịch vụ và sản xuất thủ công nghiệp, chăm lo phát triển giáo dục… là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân và chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân.

Giải VNEN Giáo Dục Công Dân 8 Bài 10: Hoạt động vận dụng – hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm

2. Đánh giá

Em hãy tìm thông tin và điền vào cột trong bảng sau cho phù hợp:

Bài làm:

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Giáo Dục Công Dân lớp 8 Bài 10: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sách VNEN file PDF hoàn toàn miễn phí.

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Top 13 phương pháp dạy học ở tiểu học mang lại hiệu quả cao

13 Phương Pháp Dạy Học ở Tiểu Học Mang Lại Hiệu Quả Cao

Dạy Học Theo Nhóm Với phương pháp dạy học theo nhóm, chúng ta có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ để các em có thể học…

Bảng giá học phí các trường quốc tế nổi tiếng cập nhật mới nhất

Bảng giá học phí của các trường quốc tế nổi tiếng vẫn đang được giữ nguyên hoặc tăng vọt trong năm học mới. Hãy cùng tìm hiểu…

6+ Phương pháp giúp học sinh THCS tìm đúng hướng nghề nghiệp

Video tư vấn hướng nghiệp cho học sinh thcs Định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS (trung học cơ sở) là một vấn đề quan trọng…

Thủ tục chuyển trường cấp 2 cho con gồm những giấy tờ gì?

Thủ tục chuyển trường cấp 2 cho con – Những giấy tờ cần thiết

Bạn là một bậc phụ huynh quan tâm đến việc chuyển trường cấp 2 cho con? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ những giấy tờ…

Top 10 Trường cấp 3 dân lập tốt nhất Hà Nội

Trường THPT Trí Đức: Nơi hình thành tài năng và sự tự lập

Trường THPT Trí Đức được biết đến như một trong những trường cấp 3 dân lập hàng đầu tại Hà Nội. Với chất lượng giáo dục cao…

Gia sư toán tại Hà Nội: Bí quyết thành công trong học toán

Gia sư toán tại Hà Nội: Bí quyết thành công trong học toán

Có thể bạn quan tâm Tự lập – Bí quyết thành công trong cuộc sống Top 10 Trò Chơi Toán Học Hấp Dẫn Cho Bé 5-6 Tuổi…