3 dạng toán thú vị của bài toán lớp 3 có 2 lời giải

Toán lớp 3 có 2 lời giải không chỉ là việc các con thực hành tính toán mà còn là sự vận dụng khéo léo những kiến thức về phép cộng, trừ, nhân, chia trong bài toán. Từ đó, con được đào sâu kiến thức và phát triển tư duy toán học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 dạng bài toán thú vị trong môn toán lớp 3 có 2 lời giải mà phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

1. Giới thiệu về toán lớp 3 có 2 lời giải

Toán lớp 3 có hai lời giải là việc học sinh giải một bài toán bằng cách sử dụng hai phép tính khác nhau để tìm ra đáp án. Điều này giúp các con rèn luyện và áp dụng linh hoạt các phép toán cộng, trừ, nhân, chia vào giải quyết bài toán.

2. Các dạng toán lớp 3 có 2 lời giải

2.1. Dạng 1: Bài toán liên quan đến khái niệm “nhiều hơn”, “ít hơn”

2.1.1. Bài toán ví dụ

Bài toán: Cho dữ kiện đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng thứ hai nhiều hơn hoặc ít hơn dữ kiện đại lượng thứ nhất. Sau đó, đi tính tổng của hai đại lượng.

2.1.2. Phương pháp giải quyết

 • Bước 1: Tính toán giá trị của đại lượng chưa biết, sử dụng phép tính cộng trừ phụ thuộc vào yêu cầu của bài toán.
 • Bước 2: Khi đã có đủ dữ kiện của hai đại lượng, tiến hành tính tổng.

2.1.3. Bài tập ví dụ

 • Bài 1: Thùng nước thứ nhất đựng được 18 lít, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất là 36 lít. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít nước?
 • Bài 2: Một cửa hàng bán hoa, ngày thứ nhất bán được 176 bông hoa, ngày thứ hai bán kém hơn ngày thứ nhất 54 bông. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu bông hoa?
 • Bài 3: Mẹ có 75 chiếc kẹo, mẹ cho An 16 chiếc, sau đó cho Hà 19 chiếc. Hỏi mẹ còn bao nhiêu chiếc kẹo?
 • Bài 4: Bác Bình có 2 thửa ruộng, mỗi thửa ruộng có 6 hàng, mỗi hàng trồng được 72 cây ăn quả. Hỏi nhà Bác Bình có tổng cộng bao nhiêu cây ăn quả?
 • Bài 5: Có 5 thùng dầu, mỗi thùng đựng 140 lít dầu. Sau đó người ta lấy 150 lít dầu từ số dầu đó ra bán. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

2.1.4. Giải quyết bài tập

 • Bài 1:

  Thùng thứ hai đựng hơn thùng thứ nhất 36 lít nước, nên số nước ở thùng thứ hai là:

  36 + 18 = 54 (lít nước)

  Tổng số nước ở cả hai thùng là:

  54 + 18 = 72 (lít nước)

  Vậy cả hai thùng có 72 lít nước.

 • Bài 2:

  Số bông hoa mà ngày thứ hai bán được là: 176 – 54 = 122 (bông hoa)

  Cả hai ngày bán được số bông hoa là: 176 + 122 = 298 (bông hoa)

  Vậy số bông hoa mà cả hai ngày bán được là 298 bông hoa.

 • Bài 3:

  Tổng số kẹo mà mẹ đã cho An và Hà là: 16 + 19 = 35 (chiếc kẹo)

  Số kẹo của mẹ còn lại sau khi cho An và Hà là 75 – 35 = 40 (chiếc kẹo)

  Vậy số kẹo của mẹ còn lại sau khi cho An và Hà là 40 chiếc.

 • Bài 4:

  Số cây trồng được ở 6 hàng trong thửa thứ nhất là: 72 x 6 = 432 cây

  Số cây trồng được ở 6 hàng trong thửa thứ hai là: 72 x 6 = 432 cây

  Vậy số cây mà nhà Bác Bình trồng được là 432 + 432 = 864 cây.

 • Bài 5:

  Số lít dầu ở 5 thùng dầu là: 140 x 5 = 700 lít dầu

  Người ta lấy 150 lít dầu đi bán, nên số lít dầu còn lại là 700 – 150 = 550 lít dầu

  Vậy số lít dầu còn lại là 550 lít dầu.

2.2. Dạng 2: Bài toán liên quan đến “gấp một số lên nhiều lần” và “giảm đi một số lần”

2.2.1. Bài toán ví dụ

Bài toán: Cho giá trị đại lượng thứ nhất và dữ kiện đại lượng này gấp đại lượng kia một số lần hoặc giảm một số lần so với đại lượng kia. Yêu cầu tính giá trị tổng hiệu của hai đại lượng.

2.2.2. Phương pháp giải quyết

 • Bước 1: Tìm giá trị của đại lượng chưa biết thường sử dụng phép toán nhân và chia.
 • Bước 2: Sau khi biết giá trị của hai đại lượng, tiến hành tính tổng.

2.2.3. Bài tập ví dụ

 • Bài 1: Một cửa hàng có 96 lít sữa bò, ngày thứ nhất bán được ⅓ số lít sữa bò đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít sữa bò?
 • Bài 2: Một cuộn dây dài 3128m người ta chia cuộn dây đó thành 2 đoạn, biết đoạn thứ nhất dài bằng ⅛ độ dài cuộn dây. Đoạn thứ hai dài bao nhiêu m?
 • Bài 3: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp hơn Linh bao nhiêu con?
 • Bài 4: Can thứ nhất có 24 lít dầu, can thứ hai gấp 4 lần can thứ nhất. Hỏi can thứ hai hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

2.2.4. Giải quyết bài tập

 • Bài 1:

  Ngày thứ nhất bán được ⅓ của 96 lít sữa bò: 96 : 3 = 32 (lít sữa)

  Số lít sữa mà cửa hàng còn lại sau khi bán ⅓ số lít sữa đó: 96 – 32 = 64 lít sữa

  Vậy cửa hàng còn lại 64 lít sữa.

 • Bài 2:

  Độ dài đoạn dây thứ nhất bằng ⅛ độ dài cuộn dây, nên ta có:

  3128 : 8 = 391 m

  Độ dài cuộn dây thứ hai là 3128 – 391 = 2737 m

  Vậy độ dài đoạn dây thứ hai là 2737 m.

 • Bài 3:

  Số sao mà Lan gấp 3 lần Linh nên ta có: 124 x 3 = 372 (ngôi sao)

  Số sao mà Lan gấp hơn Linh là 372 – 124 = 248 (ngôi sao)

  Vậy số ngôi sao mà Lan gấp hơn Linh là 248 ngôi sao.

 • Bài 4:

  Can thứ hai gấp 4 lần can thứ nhất nên số dầu ở can thứ hai là: 24 x 4 = 96 (lít dầu)

  Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít dầu là 96 – 24 = 72 (lít dầu)

  Vậy can thứ hai hơn can thứ nhất là 72 (lít dầu)

3. Dạng 3: Toán 3 điền số thích hợp vào sơ đồ

2.3.1. Phương pháp giải quyết

 • Bước 1: Thực hiện thứ tự phép tính từ trái qua phải.
 • Bước 2: Điền giá trị lần lượt vào ô trống.

2.3.2. Bài tập ví dụ

 • Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

SoDoToan

2.3.3. Giải quyết bài tập

 • Bài 1:

  Ta có 6 gấp 7 lần nên 6 x 7 = 42, điền 42 vào ô trống, 42 giảm 2 lần nên 42 : 2 = 21, điền 21 vào ô trống

  Ta có 3 gấp 8 lần nên 8 x 3 = 24, điền 24 vào ô trống, 24 giảm 6 lần nên 24 : 6 = 4, điền 4 vào ô trống

  Ta có 35 giảm đi 7 lần nên 35 : 7 = 5, điền 5 vào ô trống, 5 gấp 6 lần nên 5 x 6 = 30, điền 30 vào ô trống

Học tốt toán lớp 3 có 2 lời giải không chỉ giúp các con phát triển tư duy, biết cách vận dụng linh hoạt các phép tính toán nhân chia cộng trừ mà còn là nền tảng để các con học lên các bậc học tiếp theo. Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo các khóa học toán tại vuihoc.vn để con chinh phục nhiều điều thú vị từ toán học.

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Các trường tư thục Hà Nội đồng loạt tăng điểm chuẩn lớp 10

Trong thời gian gần đây, các trường tư thục tại Hà Nội đã thông báo tăng điểm chuẩn để xét tuyển vào lớp 10 năm học 2023…

Những trường tư thục ở TP.HCM với học phí hợp túi tiền

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay, có hơn 12.000 học sinh lớp 9 không đăng ký dự thi. Trong khi đó, 96.080/109.000…

Trường tiểu học công lập tốt nhất Hà Nội: Tìm trường lý tưởng cho con bạn

Việc tìm kiếm một trường tiểu học tốt cho con của bạn là vô cùng quan trọng. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình học…

Thủ tục chuyển trường cấp 2 cho con: Nắm rõ những giấy tờ cần thiết

Thủ tục chuyển trường cấp 2 cho con: Nắm rõ những giấy tờ cần thiết

Chuyển trường cấp 2 cho con là một quyết định quan trọng, đi kèm với đó là việc phải thực hiện các thủ tục cần thiết. Trong…

Top 10+ Những Trường Cấp 2 Tốt Nhất TPHCM – Cập Nhật Mới

Việc lựa chọn trường học cho con luôn là một nỗi lo lắng của bậc phụ huynh. Mỗi trường đều có những chương trình ngoại khóa riêng,…

Trường quốc tế đóng cửa, học sinh bị ‘đẩy ra đường’: Công an vào cuộc điều tra

Video học sinh trường quốc tế Trong những ngày vừa qua, việc Trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) đột ngột đóng cửa khiến nhiều học sinh…