Đầu năm học: ‘Nóng’ với việc cấm giáo viên dạy thêm

Trong thời điểm này tại Nam Định, một công văn đã rõ ràng cho biết một số cơ sở giáo dục và giáo viên đang tổ chức dạy thêm, học thêm không tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo. Tình trạng này đã dẫn đến hoạt động dạy thêm, học thêm không hiệu quả và tạo ra một dư luận không tốt đối với học sinh, phụ huynh và xã hội.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học Phổ thông và các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, chú ý đến các nội dung sau:

Không ép buộc học sinh

Không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh tham gia học thêm. Học sinh có nhu cầu học thêm phải tự nguyện viết đơn xin học thêm và được gia đình đồng ý (cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ trực tiếp kí vào đơn).

Thực hiện đúng quy định

Thực hiện chính xác các quy định về thời gian, thời lượng và các yêu cầu chung về dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo kế hoạch đã được báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học Phổ thông) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường tiểu học và Trung học Cơ sở).

Loại trừ một số trường hợp

Không dạy thêm, học thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống, dạy tiếng Anh theo Đề án 1792 của UBND tỉnh.

Không cho mượn tài sản của nhà trường

Không tự ý cho giáo viên trong trường mượn hoặc thuê cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường để tổ chức dạy thêm, học thêm. Nếu cho cá nhân hoặc tổ chức mượn hoặc thuê cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường để tổ chức dạy thêm, học thêm, nhà trường phải xây dựng đề án báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Hướng dẫn 1595/STC-QLG&CS ngày 30/7/2018 của Sở Tài chính.

Quản lý giảng dạy trong và ngoài nhà trường

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, họ không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Tuy nhiên, họ có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của hiệu trưởng quản lý giáo viên đó.

Trách nhiệm của giáo viên và hiệu trưởng nhà trường

Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm quản lý, tổ chức và nâng cao chất lượng việc dạy và học chính khóa, tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường, giám sát việc dạy thêm ngoài nhà trường của các cán bộ, giáo viên nhà trường. Họ yêu cầu giáo viên thuộc phạm vi quản lý tuân thủ nghiêm túc quy định và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm về dạy thêm, học thêm.

Cũng tại tỉnh Phú Thọ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm tổ chức dạy thêm đối với học sinh học buổi chiều 2 buổi/ngày, học sinh tiểu học (ngoại trừ trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống). Người đứng đầu nhà trường phải nâng cao giám sát, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và quản lý giáo viên đơn vị mình có tham gia dạy thêm trong và ngoài nhà trường theo quy định.

Tương tự như vậy, tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quyết định tạm dừng việc liên kết dạy kỹ năng sống trong các nhà trường, đồng thời rà soát các trung tâm và thẩm định chương trình dạy kỹ năng sống. Sau khi tạm dừng, việc dạy kỹ năng sống cho học sinh vẫn được các nhà trường triển khai thông qua lồng ghép, tích hợp vào các môn học, hoạt động trải nghiệm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, việc dạy và học phải được triển khai theo tinh thần tự nguyện, không được ép buộc. Riêng các trung tâm ngoài nhà trường nếu đủ điều kiện đảm bảo theo quy định vẫn được hoạt động theo đúng các văn bản hướng dẫn và theo nhu cầu của phụ huynh.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm giáo dục kỹ năng sống này.

Tương tự, tại An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành công văn chấn chỉnh việc nuôi giữ, chăm sóc học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa tại các cơ sở ngoài nhà trường.

Sở này yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về hoạt động nuôi giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ học chính khóa. Đồng thời, không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào tại cơ sở nuôi giữ và chăm sóc học sinh.

Hơn nữa, nhà trường và giáo viên tuyệt đối không được sử dụng các biện pháp trực tiếp hay gián tiếp để gợi ý hay ép buộc học sinh tham gia.

Có đề xuất để dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trước đó, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngày 16/5/2012, Bộ trưởng đã ban hành Thông tư số 17/TT-BGD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm (sau đây gọi tắt là Thông tư số 17).

Sau khi Luật sửa đổi Luật Đầu tư loại bỏ hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một số điều quy định về điều kiện và cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm tại Thông tư số 17 không còn hiệu lực.

Tuy nhiên, các quy định khác của Thông tư số 17 vẫn có hiệu lực thi hành, như quy định về nguyên tắc dạy thêm, học thêm, các trường hợp không được dạy thêm, học thêm, trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của địa phương, cơ sở giáo dục.

Hoạt động dạy thêm, học thêm phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo lớp học chính khóa, học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau và xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm dựa trên học lực của học sinh.

Ngoài ra, không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa; đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý.

Không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh tham gia hoạt động dạy thêm, học thêm. Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh và không gây áp lực quá lớn cho học sinh.

Về các trường hợp không được dạy thêm, học thêm, Thông tư số 17 đã quy định: không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, họ không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Avatar of Đặng Cường
Đặng Cường là một tác giả nổi tiếng và tâm huyết với lĩnh vực giáo dục, công nghệ, ẩm thực, thời trang và phong thuỷ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực này, Đặng Cường đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua trang web Uuc.edu.vn.

Related Posts

Gia sư tiểu học | Tuyển gia sư tiểu học tại TPHCM

Tìm gia sư tiểu học? Đừng bỏ qua Tiên Phong!

Quý PHHS đang phân vân giữa việc đưa con tới trung tâm hay tìm gia sư tiểu học tận nhà? Bạn loay hoay giữa vô vàn các…

Hàng loạt học sinh Hà Nội đau bụng sau ăn bán trú: Nhà trường xin lỗi

Hàng loạt học sinh Hà Nội đau bụng sau ăn bán trú: Nhà trường xin lỗi

Trong thời gian gần đây, một sự cố liên quan đến rối loạn tiêu hoá của học sinh đã xảy ra tại Trường Tiểu học Thành Công…

Chương trình kỹ năng sống hè 2016: Rèn luyện năng lực cho trẻ em

Chương trình đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em của Tâm Việt đã tồn tại và phát triển trong 8 năm qua, nhằm mang đến cho…

Muốn mở trung tâm dạy thêm, cần những gì?

Dạy thêm là một hoạt động quan trọng giúp bổ sung kiến thức cho học sinh ngoài giờ học. Tuy nhiên, bạn có biết cần những gì…

Đánh giá sự phát triển của trẻ mới biết đi: Khám phá thông tin mới

Mọi đánh giá về sự phát triển của trẻ đều khác nhau vì mỗi đứa trẻ có những đặc thù riêng và sống trong những gia đình…

Top 7 trường quốc tế tại TPHCM: Nơi học tập và phát triển tốt nhất cho con bạn

Các trường Quốc tế đang ngày càng được ưa chuộng hơn nhờ chất lượng giảng dạy và môi trường học tập hiện đại. Tuy nhiên, việc tìm…